تشخیص‌مولکولی

علم تشخیص ژنتیکی به عنوان شاخه مهمی از علوم آزمایشگاهی که ترکیبی از علوم زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، ویروس شناسی و بیوشیمی را شامل می شود، وظیفه بررسی مسائل مرتبط با اساس مولکولی ناهنجاری‌ها را با کمک تکثیر و آنالیز مستقیم توالی  DNAو RNA بر عهده دارد. سرعت، دقت و حساسیت فوق العاده بالای روش‌های تشخیص مولکولی باعث شده تا این روش ها به سرعت جایگاه خود را در علوم پزشکی و آزمایشگاهی پیدا کند و در امر تشخیصی و درمان طیف گسترده ای از بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

PCR تکنیکی دقیق و قدرتمند بوده که با استفاده از متدهای متنوع و بهره‌گیری از تجهیزات فوق پیشرفته می تواند تاثیر بسزایی در افزایش دقت و صحت روش های تشخیصی در آزمایشگاه ها داشته باشد. آزمایشگاه فارابی با استفاده از دستگاهQiagen Rotor-Gene Q 5plex Platform شرایط ویژه ای را برای پنل کاملی از تست های مولکولی فراهم کرده است. تست های زیر مهمترین تست هایی هستند که آزمایشگاه فارابی قادر است با کمترین قیمت به روش مولکولی انجام داده و به پزشکان و بیماران در تشخیص بیماری در کوتاهترین زمان ممکن کمک کند. از جمله موارد کاربرد این روش ها شامل:

 • HBV DNA PCR
 • HCV RNA PCR
 • HCV genotyping
 • HIV-PCR
 • MTB PCR
 • RFLP
 • MTFHR
 • BCR/ABL PCR
 • HLA typing
 • HPV PCR
 • Jak 2 PCR
 • MUMPS PCR
 • Mycobacterium PCR
 • Rubella PCR
 • Parvovirus B19 PCR
 • CMV PCR
 • HSV PCR
 • Pylori PCR
 • HTLV PCREBV PCR