بخش بیوشیمی

در بخش هماتولوژی با بهره گیری از سل کانتر مدل های BC-5800 و BC-3000 Plus ساخت کمپانی Mindray که از خوشنام ترین شرکت های تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی در دنیاست  آنالیز کامل سلول های خونی (CBC) انجام می شود. علاوه بر این با بهره گیری از دستگاه تخصصی الکتروفورز Cebia تست های تخصصی الکتروفورز پروتئین و هموگلوبین از جمله HBA1C با دقت و کیفیت بالا و مطابق با رفرنس های پزشکی  انجام میشود. همچنین سایر تست های آمایشگاهی در بخش خون شناسی از جمله سدیمانتاسیون، ارزیابی سیستم انعقادی و بررسی سلول های غیر طبیعی خونی با استفاده از روش های استاندارد جهانی برگرفته از کتاب های مرجع پزشکی مورد ارزیابی قرار می گیرد.