بخش بیوشیمی

بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی آزمایشگاه فارابی با در بر داشتن معتبرترین دستگاه های ایمونوآنالایزر سطح دنیا از جمله  ADVIA Centaur® CP Immunoassay System و IMMULITE® 2000 Xpi از شرکت خوشنام زیمنس آلمان با تائیدیه بین المللی FDA قادر است بیش از 90 درصد درخواست های پزشکان در حوزه ایمونولوژی، تست های تخصصی هورمونی شامل اندوکرینولوژی-  هورمون های جنسی نازایی، تست های تشخیص انکولوژی و تومور مارکرها، بیماری های عفونی، عوامل هورمونی مربوط به آنمی ها و بیماری های استخوانی متابولیک و قلبی و همچنین اکثر تست های مربوط به علل سقط جنین و عوامل ژنتیکی و بیماری های اتوایمیون را با بالاترین سطح دقت و کیفیت پاسخگو باشد. این دستگاه ها با سرعت بالغ بر 200 تست در ساعت و تنوع بیش از 100 نوع تست مختلف همراه با حدود 400 نوع تست آلرژن فعالیت می کنند.

آزمایشگاه فارابی علاوه بر بهره گیری از تکنولوژی مدرن کمی لومینانس و ECL در این بخش ، از دستگاه الایزایHyperion MPR4+ Micro plate ELISA reader   بهره می برد که با دقت و صحت بالا پاسخگوی طیف متنوعی از تست های آزمایشگاهی می باشد.

 • A
 • ACTH
 • Alpha pheto protein
 • Urine Albumin
 • Anti TG Ab
 • Anti TPO Ab
 • B
 • B12, vit
 • Beta HCG, Free
 • Beta-2 microglobolin
 • C
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • CEA
 • CK-MB
 • Cortisol
 • C-peptide
 • D
 • DHEA-S
 • Digoxin
 • E
 • EPO
 • E2
 • uE3
 • F
 • Ferritin
 • Folic acid
 • FSH
 • G
 • Gh
 • I
 • Insulin
 • IgE/total
 • L
 • LH
 • M
 • Myoglobin
 • P
 • PAPP-A
 • Progesterone
 • PRL
 • PSA
 • PSA,Free
 • PTH
 • S
 • SHBG
 • T
 • T3
 • T3, free
 • T3, up
 • T4
 • T4, free
 • TBG
 • Testosterone
 • Thyroglobulin
 • TSH
 • Troponin I